Home

ČESKÝ TEXT NÍŽE

We discover taboos, we refresh language, we have abandoned the existing paradigm in the field of relationships and sexuality!

Liberty_Volunteering_Self-determination

Welcome!

Freedomtosex.com

The Movement for Consensual Relationships, Relationship Anarchy & Sexual Revolution vol. 2

We’ll redefine & re-calibrate the language. We’ll explore all the Taboos …

Relationships & Sexuality is an image of our mental and physical condition and of our health.

Our goals are no taboos in our relationships and no taboos of the body, sexual self-expression.

Demystifying the sexuality of children, adolescents, adults, seniors, people with mental or physical disabilities.

We promote PERSONAL SELF-DETERMINATION (Gender, Sexual Identity, Sexual Behavior, Sexual Preferences included.)

VOLUNTEERING IN RELATIONSHIPS, CONSENSUAL RELATIONSHIPS, MONOGAMY, NON-MONOGAMY, NON-ESCALATOR RELATIONSHIPS, RELATIONSHIP ANARCHY…

Contact Us info@freedomtosex.com

BTC address for donations if you need to support our projects:
17cAJJM487XS2hfqUjcMroJDk9qkRVLuW9


 

Zkoumáme tabu, obnovujeme jazyk, opustili jsme stávající paradigma v oblasti vztahů a sexuality!

Svoboda_Dobrovolnost_Sebeurčení

Vítejte!

Freedomtosex.com

Hnutí za Consensuální Vztahy, Vztahovou Anarchii & Sexuální revoluci vol. 2

Znovu definujeme a rekalibrujeme jazyk. Prozkoumáme všechna tabu …

Vztahy a sexualita jsou obrazem našeho duševního i fyzického stavu a našeho zdraví.

Naším cílem je otevřenost a žádná tabu v oblastech vztahů, tělesnosti i sexuálního sebevyjádření.

Demystifikování sexuality dětí, dospívajících, dospělých, seniorů, lidí s duševním nebo tělesným postižením.

Podporujeme SEBEURČENÍ VŠECH LIDÍ (pohlaví, sexuální identita, sexuální chování, sexuální preference).

DOBROOLNOST VE VZTAZÍCH, KONSENSUÁLNÍ VZTAHY, JAK MONOGAMNÍ, TAK NE-MONOGAMNÍ.

NON-ESCALATOR VZTAHY, VZTAHOVOU ANARCHII…

a mnoho dalších typů vztahů založených na dobrovolnosti, respektu, důvěře a osobní svobodě.

Hledáme lidi, kteří by spolupracovali na našich projektech!

Iniciujeme veřejnou diskusi o vztazích, sexu, sexualitě!

Kontaktujte nás info@freedomtosex.com

BTC address for donations if you need to support our projects:
17cAJJM487XS2hfqUjcMroJDk9qkRVLuW9