FAQ & Slovník

NON-ESCALATOR VZTAHY- Escalator relationship, jedná se o vztah, kdy lidé zcela automaticky replikují chování předků, kultur v níž žijí (přátel, příbuzných atp.), aniž by vědomě zvážili jiné možnosti. Npříklad, tvořit si vztahy bez nutnosti tzv. „chození“, zanoubení, svatby, reprodukce, monogamního soužití- po vlastní smrt.