Kurzy|Semináře_vztahy_sexualita

Rodiče, pedagogové, vychovatelé, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotníci.

Ti všichni (pokud si uvědomují, že sexualita a její prožívání souvisí s duševním a fyzickým zdravím), komunikují se svými blízkými, nebo klienty o vztazích, sexu, sexualitě. Hledají možnosti, jak umožnit individualizaci a autonomizaci v oblasti vztahů i sexuality.

Dokáží o sexualitě otevřeně komunikovat a dotazovat se jednotlivě, každého člověka (klienta), co chce, co potřebuje, jak chce o sexualitě hovořit, včetně užité terminologie, jež mu vyhovuje.

Dokáží participovat na procesu realizace sexuálních potřeb svých blízkých/klientů.

Personál (v případě instituce) je edukován o principech a standardech (i z písemně zpracovaných interních dokumentů). Taková praxe pomáhá personálu bezpečně iniciovat prožívání potřeb klientů i jejich vlastní potřeby. Vytvořit bezpečné a klidné pracovní prostředí. V pracovním týmu mají zástupce pro komunikaci o sexualitě, na kterého se jak personál, tak klienti, mohou s důvěrou obrátit.

Děti (jsou rovněž lidmi), komunikujeme  s nimi o sexu, sexualitě a jsme svědky jejich prožívání sexuality. V rodinách, školách, školkách, dětských domovech, zkrátka všude tam, kde s dětmi žijeme, nebo pracujeme jako s klienty, sexualita existuje. Určitým způsobem o ní komunikujeme (i mlčení a tabuizace je komunikací).

Zpracujeme s Vámi téma Sexualita dětí. Prožívání sexuality dětí v institucích, organizacích (a nejen tam). Pomůžeme Vám nastavit pravidla komunikace a zpracovat materiály pro zavedení principů bezpečného, zdravého prostředí pro klienty i personál. Budeme komunikovat o standardech, které lze do interní kultury implementovat a následně aplikovat.

Lidé s mentálním a fyzickým postižením, jak s nimi komunikovat o sexu a sexualitě? Jak lidem s mentálním, či fyzickým postižením, umožnit individualizaci a autonomizaci v oblasti sexuality? Ať jsou pečujícími osobami rodina, přátelé, instituce, potřeby svých svěřenců a blízkých vnímají a řeší ji (i ignorace potřeb a jejich tabuizace je řešením) Tak, aby v rodinách/organizacích vzniklo bezpečné prostředí, takové, jež poskytne všem, možnost prožívat všechny oblasti lidskosti, včetně  sexuality, je nezbytné komunikovat otevřeně. Vědět o přirozených lidských potřebách. Mít povědomí o tom, jak je uspokojovat. Mít zpracovanou vlastní sexualitu. Takové standardy i principy a jejich aplikace při praxi, v životě, Vám umožní pocítit osobní účinnost a uspokojení ze života i práce.

Budeme s Vámi citlivě komunikovat všechna témata, jež se sexualitou a vztahy souvisí. Pomůžeme Vám definovat principy a standardy k tomu potřebné. Pomůžeme Vám s edukací personálu (kurzy, semináře, poradenství, koučing) s aplikací standardů do praxe ve vašich rodinách i organizacích.

Kurzy, semináře, školení, poradenství, v oblastech vztahů a sexu, sexuality, koučing pro rodiče i organizace.

Pro více informací nás kontaktujte na

info@freedomtosex.com|+420731513830


Our BTC address: 17cAJJM487XS2hfqUjcMroJDk9qkRVLu